دوشنبه, 01 مهر 1398

  

مشخصات اعضای اولین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

تأمین اجتماعی استان تهران

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

سمت

تاریخ تولد

عنوان و محل خدمت

مدرک تحصیلی

1

محمد  نژادیوسفی

رئیس هیأت مدیره

1330/3/17

بازنشسته(کارشناس درآمد)

دیپلم

2

نیلوفر  کشمیری

نائیب رئیس هیات مدیره

1345/10/2

بازنشسته (مسئول حسابداری)

لیسانس مدیریت بازرگانی

3

فرهاد  نیک­پیمای بارکسرائی

عضو هیات مدیره

1341/1/2

مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی مامور در دفتر تخلفات

لیسانس علوم تربیتی

4

محمد محمودی

عضو هیات مدیره

1350/9/3

رئیس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی اداره کل شهرستانهای تهران

فوق لیسانس علوم اقتصادی

5

محمدعلی  مرواریدی

عضو هیات مدیره

1343/2/10

بازنشسته(رئیس شعبه شهرقدس)

فوق لیسانس

6

علی  اشتری ماهینی

مدیرعامل

1349/1/3

مشاور معاونت اداری

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

  

مشخصات اعضای دومین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

تأمین اجتماعی استان های تهران و البرز