پنج شنبه, 14 اسفند 1399

آدرس شرکت:خیابان قزوین – سه راه آذری – نبش 8 متری بوتان – مجتمع اداری درمانی بعثت – ورودی درمانگاه طبقه دوم

تلفن شرکت : 66653469-66653524

فکس : 66653664

سایت شرکت :www.tekta.ir

شماره حساب بانک رفاه  25562540 شعبه وزارتکار  کد 104

شماره ثبت شرکت : 371507

شناسه اقصادی : 10320209835

تاریخ ثبت شرکت : 18/01/1389